Announcement Pravila igre - od 17. 9. 2012

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Pravila igre - od 17. 9. 2012

   InGame pravila

   Naslednje točke veljajo za vse vesolja navedena v OGame

   Pravila naj bi omogočala vsem igralcem uživanje poštene igre v njihovih vesoljih. Pozorni bodite na to, da bodo pritožbe in ostale zahteve, ki se nanašajo na določen račun obravnavane le z lastnikom tega računa zaradi varstva podatkov.

   1. Računi
   Lastnik računa je vedno tisti, ki ima v lasti email naslov, ki je vezan na račun.

   Vsak račun lahko igra le ena oseba, izjema pa je le čuvanje računa.

   Zamenjave računa v enem vesolju morajo biti narejene preko GameOperaterja in so dovoljene le enkrat na 15 dni. V skladu s Pogoji uporabe, mora novi lastnik zamenjati email naslov v 12 urah po zamenjavi računa.

   Podporo lahko kontaktirate na naslovu http://support.ogame.si


   2. Multi Računi
   Vsak igralec lahko upravlja le z enim računom v vsakem vesolju. Če sta dva ali več računov redno ,ali občasno igranih z iste povezave (npr. šola, fakulteta, knjižnica,...), je zelo priporočeno, da se o tem obvesti GameOperaterja.

   Podporo lahko kontaktirate na naslovu http://support.ogame.si


   3. Čuvanje računa
   Čuvanje računa omogoča, da drugi igralec čuva račun med odsotnostjo. GameOperater mora biti obveščen o čuvanju preko support sistema:
   http://support.ogame.si

   Račun je lahko čuvan največ 24 ur. Čuvanje se prekine, ko se vpiše lastnik računa.

   Med čuvanjem računa so napadi na ostale igralce strogo prepovedani.

   Čuvanje je dovoljeno, če račun ni bil čuvan v zadnjih 7 dneh in se je od zadnjega čuvanja lastnik že vpisal v račun.


   4. Bashing
   Napad na planet ali luno, ki je v lasti aktivnega igralca je dovoljen le 6x v obdobju 24 ur. To pravilo velja tudi za uničenja lun. Poskusni napadi in medplanetarne rakete v bashing pravilo ne spadajo.

   V posebnih vesoljih, objavljenih na forumu (http://board.ogame.si) je lahko bashing pravilo spremenjeno ali odpravljeno

   Bashing je dovoljen le, če sta dve aliansi v vojni. Vojna mora biti pravilno napovedana na forumu in mora ustrezati specifičnim pravilom foruma.


   5. Pushing
   Pridobitev koristi od nižjerangiranega računa v smislu surovine je strogo prepovedano.

   Pushing je na primer, vendar ni omejen samo na to: surovine poslane od nižjerangiranega igralca k višjerangiranemu, v zameno pa nižjerangiran ne prejme nič enakovrednega.

   Menjave, pomoč pri recikliranju in ACS delitve morajo biti zaključene v 72 urah.

   Za vse izjeme mora biti GameOperater obveščen preko TicketSistema na: http://support.ogame.si


   6. Bugusing / Scripting
   Namerna uporaba buga za profit ali namerna neprijavitev buga je strogo prepovedana.

   Uporaba programa kot vmesnika med igralcem in igro je prepovedana. Kakršnakoli oblika avtomatsko generiranih informacij za korist skupine igralcev je prav tako prepovedana.

   Izjeme so navedene na forumu igre.


   7. Grožnje v resničnem življenju
   Namigovanje, da boste našli in poškodovali drugega igralca, člana osebja, predstavnika Gameforge-a ali kogarkoli drugega, ki je kakorkoli povezan z igro je prepovedano.


   8. Žaljenje in SPAM
   Kakršnekoli oblike žaljenja ali SPAMa so prepovedane.


   9. Jezik
   Založnik igre ima pravico izključiti igralca, ki ne govori jezika skupnosti (na primer v igri, forumu ali uradnih irc kanalih). Ostale možnosti in dovoljeni jeziki bodo objavljeni na uradnem forumu igre.


   10. Kršitev pravil
   Kakršnakoli kršitev pravil lahko vodi v začasni ali trajni zaklep računa.

   Pristojni GameOperaterji se odločijo o vrsti kazni in so kontaktne osebe za debato o banu.


   11. Pogoji uporabe
   Pogoji uporabe se dopolnjujejo s temi pravili in morajo biti ves čas upoštevani.


   12. Izjeme
   Community management si pridržuje pravico za uvedbo izjem k tem pravilom. V posebnih primerih (na primer med eventi), so lahko pravila igre spremenjena ali opuščena. Skupina uporabnikov, ki jih to zadeva, bo obveščena kdaj in na kakšen način se bo to zgodilo
   LP, Struna
   Strings & Rock